• Quý khách vui lòng mang giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR theo người và tuyết đối không gửi hành lý.
  • Trường hợp có bệnh lí hoặc phụ nữ mang thai xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn.

Chuyến bay tiếp theo: